Välkommen!

EcoKarios är ett konsultföretag inom energisektorn med inriktning och expertis inom motorteknik, förnyelsebara drivmedel, emissioner och processteknik.

EcoKairos är också agent inom försäljning av mätinstrument för partikelanalys och har via ExIS AB ett brett utbud av utrustning.
_________________________________________________________

 

Startsida
Om företaget
Produkter & tjänster
Kontakt

EcoKairos! - In search of Sustainability

Introducing Second Generation Automotive Biofuels

I maj 2007 kommer vi att arrangera en stor konferens om andra generationens förnyelssebara drivmedel vid namn Synbios II. Du kan läsa mer om den här: www.ecotraffic.se/SYNBIOSII/index.htm
_________________________________________________________

EcoKairos har sitt säte i Sollentuna, Stockholm men med besöksadress Floragatan 10B i Stockholm.

Kontakta oss gärna för mer information!