Produkter & tjänster

Konsulttjänster:
EcoKairos är i kraft av sitt stora nätverk kapabelt att erbjuda mycket kompetenta tjänster inom följande områden:

 1. Alternativa drivmedel
  Utredningar, analyser och forskningsresultat inom motorteknik, nya drivmedel, emissionsfrågor, raffinaderi-
  och processteknik som syftar till att minska skadliga luftföroreningar för hälsa och miljö.
  (Lars Eriksson, Bengt Sävbark, Åke Brandberg, Egon Larsson, Peter Ahlvik, Erik Kutscher, Magnus Henke, Claes de Serves)

 2. Avgasmätningar
  Analyser, jämförelser och mätningar av reglerade och ickereglerade emissioner.
  Beräkning av effekter av emissionerna (t.ex ozonbildning, cancerrisk m.m)
  (Peter Ahlvik, Mats Wallin, Ralf Barkhage, Lars Eriksson, Erik Kutscher, Magnus Henke, Claes de Serves)

 3. Livscykelanalyser
  Livscykelanalyser av fossila och icke-fossila drivmedel för transportsektorn.
  (Åke Brandberg, Peter Ahlvik, Lars Eriksson)

 4. Flottförsök
  Fordonstester med alternativa drivmedel, bl a internationella testprogram
  (Egon Larsson, Peter Ahlvik, Lars Eriksson, Mats Wallin, Ralf Barkhage, Magnus Henke, Claes de Serves, Erik Kutscher)

 5. Miljöledningssystem och miljöstrategiska handlingsprogram
  Miljökrav på transportsektorn. Projektledning, föredrag & utbildning.
  (Peter Ahlvik, Bengt Sävbark, Erik Kutscher)

 6. Energieffektivisering
  Studier av system ur energieffektiv synpunkt.
  (Lars Eriksson, Peter Ahlvik, Åke Brandberg, Erik Kutscher, Magnus Henke, Claes de Serves)
Startsida
Om företaget
Produkter & tjänster
Kontakt

Instrument för partikelmätning och karaktärisering:

Vi är även via ExIS AB svenska agenter för följande tillverkare av sofistikerade mätinstrument för partikelanalys.

Här exempel på och länkar till de företag vi representerar i Norden:

DEKATI
Dekati provides state-of-the-art fine particle measurement instruments and measurement solutions. Our business is to guarantee your success in fine particle measurements.
www.dekati.fi

TOPAS
Particle analysis and Sensor tech
www.topas-gmbh.de

MATTER
Matter Engineering specialises in the measurement and characterisation of nanoparticles from combustion processes and nanoparticles in ambient air.
www.matter-engineering.com

GRIMM
Dust Monitors for Occupational, Environmental and Emission Measurements,
Particle Spectrometer from Micro- to Nanometer,
Filter Efficiency Tests, Aerosol Generatores for Toxicology and Calibration
www.grimm-aerosol.com


Priser beräknas kund för kund.